VOOR LEERKRACHTEN (PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN,...)

Heb je zin om een workshop omtrent "het hulpverlenend gesprek" mee te maken?
Wil je een steun zijn voor de kinderen in je klas, voor je eigen kinderen thuis, voor je collega's of voor eender wie?

Wil je via een gesprek de aanzet geven tot een gedrags- en/of gevoelsverandering?

 

Dan is deze sessie mogelijk iets voor jouw school?

 

Alle casussen komen uit een gewone lagere school en uit het dagdagelijks leven.

VOOR GROEPEN, ORGANISATIES,...

Heb je zin om je met een groep mensen te buigen over de volgende twee vragen:

 

-  Hoe kunnen we op een constructieve manier met iemand in gesprek gaan 
   (iemand die boos, bang, verdrietig, gefrustreerd,... is) zodat de kans op een 
   gevoels- en/of gedragsverandering bij de ander vergroot?

 

-  En hoe kunnen we - via de visie van zes oude, wijze mannen - ons EIGEN geluksgevoel
    vergroten?

 

Dan is deze sessie mogelijk iets voor jouw vereniging?

 

Alle casussen komen uit het dagdagelijks leven.

 

 

OPVOLGSESSIES EN TRAININGEN

Op aanvraag is een training in 'het hulpverlenend gesprek' mogelijk.
Na tien sessies zijn er 40 vaardigheden aangereikt. Hier som ik er alvast 20 op:

 

- parafraseren

- waarom-vragen vermijden of concreet maken

- open vragen stellen / gesloten vragen vermijden, behalve...

- opletten met suggestieve vragen

- doorvragen

- samenvatten

- erkenning geven

- meervoudig partijdig zijn

- niet functionele gedachten uitdagen, verruimen

- of/of denken veranderen in en/en denken

- bij gebruik van het woordje "maar": het deel van de zin dat oké is, in de verf zetten / het andere deel bevragen

- op een constructieve manier feedback geven

- zien dat achter elk verwijt een verlangen schuilt

- van het woord "moeten" een keuze maken

- het woord "proberen" concreet maken

- bij psychosomatische klachten lichaamsdelen, organen,... voor zich laten spreken

- bij de bestaande realiteit blijven (en niet de herinnerde of ingebeelde realiteit)

- positief her-etiketteren of relabelen

- herkaderen of reframen

- via metaforen het vastgeroeste denken in verwarring brengen, flexibiliteit suggereren en daardoor een nieuwe kijk,
   uitweg of opening bieden

ALTIJD IN HET GEZELSCHAP VAN EEN HAREM VAN 6 OUDE, WIJZE MANNEN

Waar ik ook als gastspreekster uitgenodigd word, "mijn mannen"
vergezellen me.

 

Pas in workshop 12 komt er een dame aan het woord. 
Iemand om "u" tegen te zeggen. Haar naam: Anja van Servellen.

 

Zij vertelt hoe we bij een obstakel kunnen reageren vanuit almacht, 
onmacht, machtsstrijd of kracht.

EN VERDER IS ER NOG DE PRAATSTOEL

Heb jij, beste bezoeker / bezoekster, nood aan een luisterend oor?

Zou een "hulpverlenend gesprek" je mogelijk GOED kunnen doen?

Zit je met een vraag die je wil uitklaren?

Is het alsof je gevangen zit in verdriet, woede, frustratie,...

 

Ben je bereid om op mijn praatstoel heel eerlijk naar jezelf te kijken?

Om een constructief gesprek aan te gaan?

Dan ben je - na afspraak (liefst via mail) - welkom ten huize Jaklin.

 

(Vraagprijs : 40 euro / 1u15 min)

Mortselsesteenweg 254 2100 Deurne